Mirësevini ne DRM Gjirokastra Kontaktet!

Email:    drm.gjirokaster@akm.gov.al  arm.gjirokaster@yahoo.com

Telefoni:  

Adresa:    Lagja 18 Shtatori, Rruga Xhorxh Sorros, Pall. 82

Qyteti:    Gjirokastër